Sunday, May 23, 2010

Pag-aalay ng Bulalak sa Mahal na Birhen twing Buwan ng Mayo

Pinapanatiling buhay ng Apostles Filipino Catholic Community (AFCC) ng Roma, Italia ang tradisyong Filipino at ang pananampalatayang Katoliko. Ngayong buwan ng Mayo, nag-alay ang bawat kasapi ng bulaklak sa Mahal na Birhen Maria.Sa saliw na kanta ay masayang pumila ang bawat isa papunta sa imahen ng Mahal na Ina:

Tuhog na bulaklak, sadyang salit-salit,
Sa mahal mong noo'y aming ikakapit,
Lubos ang pag-asa nami't pananalig,
Na tatanggapin mo, handog na pag-ibig!

Halina, tayo'y mag-alay ng bulaklak kay Maria
Palitan mo Birheng Mahal ng tuwa sa kalangitan