Thursday, March 10, 2011

Hamog

PHOTO REFLECTION: Tulad nang hamog sa mga halaman, diligin natin ng panalangin ang ating buhay at tyak na yayabong tayo sa pananampalataya.

No comments:

Post a Comment