Tuesday, March 15, 2011

Perspektibo

PHOTO REFLECTION: Sa unang tingin ay kamangha-mangha ang larawang ito, subalit ito ay isang ordinaryong larawan lamang na kinunan sa ibang perspektibo. Ang mistulang pader ng tubig ay tubig lamang sa pangkaraniwang swimming pool.


Maari din nating tingnan ang buhay sa ibang perspektibo. Ang isang suliranin pala ay maaring isang pagpapala. Ang isang pangkaraniwang araw pala ay isang araw na puno ng biyaya. Sa panalangin, makikita natin na magbabago ang ating pananaw sa buhay at magugulat ka sapagkat kamangha-mangha pala ang mabuhay sa piling ng Diyos.

No comments:

Post a Comment