Wednesday, August 21, 2013

Tanging Yaman

INSPIRATIONAL MOVIE DIALOGUE: Tanging Yaman (2000)


Shaina: Lola, hindi ho ba Siya nalilito?
Gloria: Uhm, Sino?

Shaina: Ang Diyos po.
Gloria: Nalilito saan?

Shaina: ‘Pag sabay-sabay pong nagdarasal ang mga tao. Tapos, iba-iba pa po ang hinihiling natin. Lahat po ba tayo naririnig N’ya?

Gloria: Kahit ‘yung hindi binibigkas ng ating bibig at ‘yung mga lihim na idinadaing ng ating mga puso, nadidinig Nya ‘yun.

1 comment:

  1. Watch NEW PINOY MOVIE and LIVE TV here in HD CLICK HERE

    download NEW PINOY HD MOVIE application for ANDROID CLICK HERE

    download NEW PINOY HD MOVIE application for IOS apple device CLICK HERE

    LIKE US ON NEW FB PINOY HD MOVIE UPDATE

    ReplyDelete